شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان خمینی شهر

ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم
محقق گرامی،شما با جستجوی شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان خمینی شهر وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان خمینی شهر)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند

در این فایل، شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان خمینی شهر به صورت پولیگونی موجود است. این شهرستان، در استان اصفهان واقع شده است.

ادامه مطلب


مطالب تصادفی