دانلود (جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روان شناسی)

امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید
نام محصول دانلودی: جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روان شناسی

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

دانلود جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روان شناسی، در قالب pdf و در 296 صفحه، شامل بخش اول: آمار توصیفی، فصل اول: آمار توصیفی، فصل دوم: منحنی طبیعی (بهنجار)، فصل سوم: متغیرهای تصادفی و توزیع های احتمال، فصل چهارم: توزیع

ادامه مطلب


مطالب تصادفی